Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění - odvod za organizaci 9 %
Zdravotní pojištění - odvod za zaměstnance 4,5 %
Základ do kterého platí zaměstnanci pojištění stát 13.088 Kč